Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bột giấy của công ty nông công nghiệp TNHH Tam Hiệp, xã Long Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Số trang: 96
Loại file: pdf
Lượt xem 1061
Lượt tải 132

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:30

Mô tả :(Bản scan) Để góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều ngành công nghiệp trong nước đã có những chuyển biến rất rõ nét mà trong đó ngành công nghiệp giấy có thể xem là một trong những trường hợp điển hình. Tuy nhiên, để quá trình phát triển mang một ý nghĩa toàn diện, ngoài những nghiên cứu tập trung cho việc cải tiến quy trình công nghệ nhằm tăng hiệu suất, cải thiện tính năng, việc xử lý nguồn nước thải từ các nhà máy giấy cũng có một ý nghĩa thiết thực và rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bột giấy của công ty nông công nghiệp TNHH Tam Hiệp, xã Long Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh