Khóa luận Thực trạng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

Số trang: 365
Loại file: doc
Lượt xem 439
Lượt tải 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:07

Mô tả :1. Lý do lựa chọn đề tài Quá trình toàn cầu hóa đã và đang diễn ra một cách hết sức mạnh mẽ. Một trong những xu thế tất yếu trong quá trình đó là đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài mang lại lợi ích cho cả nước chủ đầu tư và nước nhận đầu tư. Để thực hiện đầu tư ra nước ngoài, nước chủ đầu tư cần phải có đủ tiềm lực về tài chính cũng như công nghệ. Vì vậy, ở giai đoạn đầu của quá trình toàn cầu hóa, nước chủ đầu tư thông thường là những nước phát triển, còn nước nhận đầu tư đa phần là nước đang phát triển bởi những nước này có lợi thế chi phí nhân công và giá nguyên vật liệu rẻ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dường như xu hướng đó không còn tồn tại bởi lẽ các doanh nghiệp của các nước đang phát triển trở nên năng động trong việc tìm kiếm thị trường nước ngoài và những lợi thế mà họ không thể t́m thấy ở trong nước. Vì lý do đó mà các dòng vốn đầu tư trực tiếp từ các nước đang phát triển ra bên ngoài ngày một tăng mạnh và đóng góp một phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế của các nước này, trong đó Ấn Độ là một trong những ví dụ điển hình. Ấn Độ ban đầu cũng là nước thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, một giai đoạn sau dòng vốn đầu tư chảy ra nước ngoài của nước này tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Việt Nam cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc toàn cầu hóa. Trong đó, dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam ngày một tăng. Tuy nhiên, theo xu thế chung của thế giới, doanh nghiệp Việt nam cũng bắt đầu tìm đường để đầu tư ra nước ngoài. Vấn đề đặt ra là làm sao để doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư ra nước ngoài một cách hiệu quả nhất. Ấn Độ cũng xuất phát từ một nước đang phát triển và là nước đi trước Việt Nam trong việc đầu tư ra nước ngoài. Việc học hỏi kinh nghiệm về thành công cũng như thất bại của doanh nghiệp Ấn Độ trong việc đầu tư ra nước ngoài có thể giúp doanh nghiệp Việt nam đầu tư ra nước ngoài hiệu quả hơn Vì những lý do nêu trên, người viết quyết định chọn đề tài: “Thực trạng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam.” làm đề tài khóa luận của mình 2. Mục tiêu nghiên cứu Khóa luận có những mục tiêu nghiên cứu sau đây: - Phân tích thực trạng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ trong đó có sự phân tích tổng quan và chi tiết theo khu vực địa lý và theo lĩnh vực đầu tư, đồng thời cũng đề cập đến hình thức và động cơ đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ. Từ đó đánh giá mặt tích cực cũng như mặt còn hạn chế của hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ. - Đánh giá đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam, so sánh với hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài. Học hỏi kinh nghiệm của Ấn Độ, rút ra bài học giá trị cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của khóa luận 3.1. Đối tượng nghiên cứu của khóa luận, bao gồm: + Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài + Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ + Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam 3.2. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận: + Về nội dung: Đề tài được triển khai dựa trên việc phân tích các hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ + Về thời gian: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ từ khi doanh nghiệp Ấn Độ bắt đầu đầu tư ra nước ngoài (từ đầu những năm 1960) + Về không gian: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ tại các châu lục như châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương bằng cách tách thành hai khu vực: Khu vực các nước đang phát triển và khu vực các nước phát triển. 4. Phương pháp nghiên cứu Khóa luận có sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên phép duy vật biện chứng lịch sử của Chủ nghĩa Mác- Lênin. Kết hợp cơ sở lý luận với việc sử dụng thông tin thứ cấp và các phương pháp so sánh và thống kê để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu. 5. Kết cấu của khóa luận Ngoài lời mở đầu và kết luận, khóa luận có kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và khái quát về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Ấn Độ Chương 2: Phân tích hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ Chương 3: Bài học cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Thực trạng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Ấn Độ và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam