Khóa luận Thực trạng và giải pháp cho việc phát triển sản phẩm thẻ thanh toán của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

Số trang: 76
Loại file: docx
Lượt xem 1760
Lượt tải 207

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:16

Mô tả :1. Tính cấp thiết của đề tài khóa luận Trong sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động ngân hàng là lĩnh vực không thể thiếu. Điều này thể hiện qua việc kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành ngân hàng đã đóng góp một phần hết sức quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Nhất là hiện nay xu hướng toàn cầu hóa trở nên mạnh mẽ, muốn theo kịp nhịp phát triển đấy, tất cả mọi lĩnh vực nói chung và ngành ngân hàng nói riêng cần phải đổi mới hoạt động, mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ cũng như đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Quan trọng hơn cả là đầu tư nhân tố con người- động lực của sự phát triển. Thách thức lớn nhất hiện nay của các ngân hàng tại Việt Nam đó là xuất phát điểm còn thấp về trình độ phát triển thị trường, tiềm lực về vốn yếu, công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý thấp hơn nhiều nước trong khu vực cũng như trên thế giới, thiếu đầu tư cho kế hoạch phát triển, quy hoạch phát triển. Về nội dung hoạt động chủ yếu vẫn là các hoạt động tín dụng, sản phẩm dịch vụ còn sơ sài, thiếu các tiêu chí quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình không năm ngoài quỹ đạo trên, là một trong các ngân hàng thương mại cổ phần có tăng trưởng và chất lượng ổn định, tuy nhiên các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng còn khá đơn điệu, phổ biến vẫn là các sản phẩm truyền thống như những ngân hàng khác. Vì vậy để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập, ABBANK cần giải quyết đồng bộ các vấn đề của hoạt động kinh doanh mà trước hết là phát triển sản phẩm, dịch vụ. Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tương đối đa dạng nhưng trong đó có sản phẩm rất được đông đảo khách hàng ưa chuộng không kể độ tuổi, tầng lớp đó là sản phẩm dịch vụ thanh toán thẻ. Điều gì làm cho thẻ ngân hàng có tầm quan trọng như vậy? Đó chính là những lợi ích vượt trội mà việc thanh toán qua thẻ đã vượt qua những lợi ích của các hình thức thanh toán dùng tiền mặt và kể cả nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trước đó. Thể hiện sự phát triển vượt bậc của ngành ngân hàng trong việc ứng dụng các tiến bộ của công nghệ- kỹ thuật. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống dựa trên lý thuyết và thực tiễn của việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, qua đó tìm ra các giải pháp phù hợp trong điều kiện cụ thể của ABBANK sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng và khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Từ nhu cầu thực tế đó, sau một thời gian tìm hiểu về dịch vụ thẻ tại ngân hàng ABBANK, tôi đã lựa chọn đề tài “ Thực trạng và giải pháp cho việc phát triển sản phẩm thẻ thanh toán của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu của đề tài khóa luận Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của thẻ thanh toán, một công cụ thanh toán gắn liền với sản phẩm công nghệ. Nghiên cứu các số liệu để hiểu rõ tình hình kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, từ đó thấy được cái nhìn tổng quát và định hướng hoạt động cho kinh doanh thẻ thanh toán của ngân hàng An Bình Đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm phát triển loại hình thẻ thanh toán của ngân hàng An Bình 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài khóa luận. Các sản phẩm thẻ thanh toán tại ABBANK Các dịch vụ đi kèm với các sản phẩm thẻ nói trên. 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài khóa luận Khóa luận tập trung nghiên cứu những vấn đề khách quan, chủ quan về thanh toán không dùng tiền mặt, những kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm thẻ trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài khóa luận Áp dụng các phương pháp tiếp cận thực tế, phân tích các số liệu thống kê thu được từ các nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng An Bình, các văn bản pháp quy liên quan đến đề tài Từ kết quả phân tích, vận dụng lý luận vào thực tiễn để đưa ra các nhận định về tình hình hoạt động thẻ thanh toán tại ngân hàng An Bình Nhận định nhu cầu cấp thiết phải phát triển thẻ thanh toán tại ngân hàng An Bình cùng các giải pháp có tính khả thi 6. Kết cấu của đề tài khóa luận. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo , khóa luận được chia làm 3 phần chính Chương 1: Cơ sở lý thuyết về thanh toán thẻ Chương 2: Thực trạng dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng An Bình Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng An Bình.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Thực trạng và giải pháp cho việc phát triển sản phẩm thẻ thanh toán của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình