Khóa luận Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Trường Phúc

Số trang: 74
Loại file: doc
Lượt xem 1971
Lượt tải 232

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:17

Mô tả :1.1. Lý do chọn đề tài Việt Nam sau gần 5 năm gia nhập WTO – tổ chức thương mại thế giới, nền kinh tế đã có nhiều thay đổi. Có giai đoạn phát triển, tăng trưởng nhanh nhưng cũng có những giai đoạn khủng hoảng, suy thoái vào năm 2008 - 2009. Nền kinh tế Việt Nam hòa nhập và phát triển cùng nền kinh tế thế giới, đi cùng với nó là càng nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế nước ta. Điều này đòi hỏi nền kinh tế nước ta phải đứng vững và luôn trong tư thế chủ động để sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách cũng như nắm bắt kịp thời những cơ hội. Các doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế thị trường luôn chịu sự ạnh tranh khốc liệt không chỉ ở trong lĩnh vực, trong ngành mà còn cạnh tranh giữa các ngành khác nhau về thị phần, khách hàng, lợi nhuận, . Để tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp có rất nhiều hoạt động, trong đó đáng chú ý nhất là hoạt động bán hàng. Nếu sản phẩm tiêu thụ nhanh và nhiều thì không những bù đắp được chi phí bỏ ra, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn mà còn đem lại lợi nhuận nhiều cho doanh nghiệp. Để nắm bắt được thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp các nhà quản lý phải có những công cụ để đánh giá và làm cơ sở để ra các quyết định. Chính vì vậy, kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh giữ một vai trò quan trọng, là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống các công cụ quản lý của doanh nghiệp. Việc tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý, phản ánh số liệu vào sổ sách kế toán chính xác và kịp thời sẽ giúp cho các nhà quản lý có đủ cơ sở để có những nhận định chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đề ra các chính sách, chiến lược kịp thời, đúng đắn. Là một Công ty hoạt động trong lĩnh thương mại, dịch vụ, Công ty TNHH MTV Trường Phúc đã và đang nỗ lực không ngừng để phát triển và mở rộng quy mô cũng như thị trường kinh doanh. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo và trang trí, đây là lĩnh vực mà hiện nay nhu cầu giới thiệu, quảng bá thương hiệu của các đơn vị, doanh nghiệp rất lớn. Để nâng cao hiệu quả cũng như uy tín của mình trên thị trường, Công ty đã có những chính sách phát triển phù hợp cho từng giai đoạn phát triển, cũng như môi trường kinh doanh. Khi tôi tìm hiểu về công tác kế toán tại công ty, tôi thấy công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty có một số vấn đề trong việc thực hiện không theo quy định và chế độ kế toán hiện hành. Vì vậy, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Trường Phúc”. 1.2. Mục tiêu của đề tài Đề tài này được thực hiện nhằm đạt các mục tiêu chủ yếu sau: - Tổng hợp và hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. - Nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Trường Phúc. - Đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu trong công tác kế toán chung và công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD tại công ty. Từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Trường Phúc. 1.3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài này tập trung nghiên cứu tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của TNHH MTV Trường Phúc. 1.4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tìm hiểu sách báo, giáo trình, trang web điện tử, . những thông tin có liên quan tới đề tài nghiên cứu. - Phương pháp phỏng vấn: hỏi trực tiếp những nhân viên phòng kế toán của Công ty để giải đáp những thắc mắc và hiểu rõ hơn về công tác kế toán tại công ty. - Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: là thu thập số liệu thô của công ty, sau đó được xử lý và chọn lọc đưa vào khóa luận. - Phương pháp kế toán: bao gồm các phương pháp như phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản và ghi đối ứng, phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán,. phương pháp này được sử dụng để phân tích cụ thể kế toán doanh thu và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty. - Và một số phương pháp nghiên cứu khác. 1.5. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Do giới hạn về thời gian và không gian thực tập nên khóa luận chỉ nghiên cứu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Trường Phúc. - Về không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH MTV Trường Phúc - Về thời gian: Số liệu thực hiện tại Công ty TNHH MTV Trường Phúc cho năm tài chính 2010. 1.6. Cấu trúc khóa luận Nội dung khóa luận bao gồm các phần: Phần I – Phần đặt vấn đề Phần II – Nội dung và kết quả nghiên cứu Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2: Thực trạng về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Trường Phúc Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Trường Phúc. Phần III – Kết luận và kiến nghị

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Trường Phúc