Khóa luận Vai trò của y tế học đường trong hỗ trợ trẻ vị thành niên có khó khăn về tâm lý

Số trang: 42
Loại file: pdf
Lượt xem 1762
Lượt tải 213

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:52

Mô tả :ĐẶT VẤN ĐỀ Trong hành trình phát triển và hoàn thiện, con người sẽ trải qua nhiều giai đoạn phát triển về cả thể chất và tâm lý. Với mỗi giai đoạn phát tiển sẽ có những xáo trộn về tâm lý được xem là những khủng hoảng lứa tuổi mang tính quyết định cho sự "lớn lên". Mổi người đều trải qua một hành trình dài với những trải nghiệm thú vị, đương đầu với các biến cố, thách thức, khó khăn mang tính đặc trưng của mỗi cá nhân qua từng giai đoạn phát triển nhất định. Sự đương đầu này sẽ là những thách thức giúp cho mỗi cá nhân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.Trong toàn bộ quá trình phát triển tâm lý cá nhân thì giai đoạn tuổi vị thành niên là giai đoạn phát triển tâm lý rất phức tạp. Một giai đoạn mang tính bùng nổ và có phần nổi loạn khi mà mỗi cá nhân chịu sự tác động cộng hưởng do những thay đổi về mặt sinh lý cùng các tác động từ môi trường xung quanh như: gia đình, nhà trường, xã hội cùng các mối quan hệ từ các bạn đồng trang lứa.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Vai trò của y tế học đường trong hỗ trợ trẻ vị thành niên có khó khăn về tâm lý