Kỳ vọng cho tăng trưởng đầu tư ổn định

Số trang: 30
Loại file: pdf
Lượt xem 2680
Lượt tải 328

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 03/05/2018 09:38

Mô tả :Đầu tư tư nhân ở Việt Nam vẫn tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Báo cáo khảo sát này nhằm tổng hợp các quan điểm của các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân, một lĩnh vực đang ngày càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng đối với toàn nền kinh tế

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Kỳ vọng cho tăng trưởng đầu tư ổn định