Kỷ yếu hội thảo: Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

Số trang: 378
Loại file: pdf
Lượt xem 2883
Lượt tải 350

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:29

Mô tả :Hình dạng đô thị của Hà Nội cũng như của những thành phố lớn khác tại Đông Nam Á sẽ thay đổi nhanh hơn và tệ hơn trong mười năm, có thể là nhanh hơn cả 1000 năm trước. Việt Nam là một trong năm nước trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, điều đó không có nghĩa là chỉ chịu hạn hán, lụt lội, sự tàn phá các khu nông nghiệp, các sản phẩm lương thực ngắn ngày và trong cung cấp năng lượng, mà còn vấn đề gia tăng nhập cư về các đô thị. Vậy nên các thách thức mà đô thị sẽ phải đối mặt là rất lớn. Một số thách thức này sẽ được mang ra bàn bạc tại hội thảo lần này. Tôi rất ấn tượng về loạt đề tài mà ông TS. Waibel, nhà điều phối khoa học của hội thảo, đã nhận dạng và về số lượng và chất lượng các chuyên gia do ông Waibel mời tới tham gia hội thảo.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Kỷ yếu hội thảo: Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam