Luận án Công nghệ dạy học trực tuyến dựa trên phong cách học tập

Số trang: 172
Loại file: pdf
Lượt xem 1890
Lượt tải 233

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:41

Mô tả :1. Lí do chọn đề tài 1.1 Nâng cao hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) trong DH, đặc biệt là hình thức DHTT Ứng dụng CNTT&TT trong DH là một xu thế phát triển tất yếu của GD hiện đại. Trước tiên, CNTT&TT là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật nhưng cũng là điều kiện để đẩy mạnh cuộc cách mạng này và các lĩnh vực khác của xã hội hiện đại. CNTT&TT đã thâm nhập và chi phối vào quá trình sản xuất cũng như đời sống xã hội. Mỗi người trong thế giới hiện đại không thể không biết đến các ứng dụng của CNTT&TT, chẳng hạn như Truyền hình, Điện thoại, Internet hay vai trò của CNTT&TT trong các lĩnh vực lớn như Quốc Phòng, An Ninh, Y tế hay Giáo dục (GD) Do đó, CNTT&TT được coi như một yếu tố then chốt làm thay đổi căn bản các hoạt động của xã hội trong thế kỉ 21. Trong bối cảnh này, GD hiện đại đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, trong đó phải kể đến vấn đề nâng cao năng suất lao động và khả năng thích ứng với những thay đổi trong xã hội. Để đáp ứng được những thách thức này, việc ứng dụng CNTT&TT trong DH sẽ là điều kiện tất yếu, góp phần tạo ra nguồn nhân lực tương ứng phục vụ cho sự phát triển của xã hội hiện đại. Ứng dụng CNTT&TT vào DH sẽ làm đổi mới QTDH như thay đổi vai trò của người dạy (ND) và người học (NH); cách thức dạy và học cũng như tạo ra sự thay đổi trong quản lý quá trình dạy học (QTDH). Trong những giờ học ứng dụng CNTT&TT, nhờ sự hỗ trợ của các tiện ích CNTT&TT như các phần mềm máy tính, mạng xã hội, điện toán đám mây trong chia sẻ dữ liệu, các dịch vụ Internet , giáo viên (GV) có thể thiết kế các hoạt động học tập cá thể hóa NH, phát huy được khả năng tự học, tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu vấn đề. Nhờ đó, các giờ học ứng dụng CNTT&TT sẽ đặt vai trò của NH vào vị trí trung tâm của QTDH (chứ không phải GV làm trung tâm như trước đây). Bên cạnh đó, việc truyền tải các nội dung DH cũng thay đổi, các nội dung DH có thể được trình bày giáp mặt, cũng có thể từ xa mà không làm thay đổi hiệu quả DH

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Công nghệ dạy học trực tuyến dựa trên phong cách học tập