Luận án Đánh giá tác động của sự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số trang: 196
Loại file: pdf
Lượt xem 1367
Lượt tải 165

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/05/2018 20:44

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đô thị hoá là quá trình tập trung dân số vào các đô thị, là sự hình thành nhanh chóng các điểm dân cư đô thị trên cơ sở phát triển sản xuất và đời sống [4], [31]. Theo số liệu của Tiểu ban dân số Hội đồng Xã hội và Kinh tế thế giới, hiện nay diện tích các thành phố trên thế giới chiếm 0,3% diện tích trái đất và từ năm 1960 đến năm 2000 dân số đô thị trên thế giới tăng gấp 3 lần đạt 3200 triệu hay 50% dân số thế giới [83]. Ngoài ra, theo dự báo của Liên hợp quốc, đến năm 2050 toàn thế giới sẽ có 27 “siêu thành phố” - những thành phố có số dân trên 10 triệu người và nhiều thành phố nhỏ hơn với không quá 500.000 dân sẽ xuất hiện [26]. Như vậy, đô thị hóa là một xu thế tất yếu diễn ra trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên toàn thế giới trong có Việt Nam. Quá trình đô thị hóa đã đặt ra yêu cầu phải phát triển các khu dân cư, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ, công nghiệp và các công trình đô thị khác Chính những yêu cầu này cùng với tính giới hạn về số lượng của đất đai đã làm cho đất nông nghiệp bị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp ngày càng nhiều.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Đánh giá tác động của sự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế