Luận án Duy trì và chuyển tải các giá trị kiến trúc đô thị đặc trưng trong bối cảnh phát triển mở rộng khu vực trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh

Số trang: 136
Loại file: pdf
Lượt xem 2049
Lượt tải 247

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 00:55

Mô tả :MỞ ĐẦU 0.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Mỗi một thành phố, theo quy trình vận động của chính nó, gần như bao giờ cũng lưu lại những dấu ấn của ký ức lịch sử. Dấu ấn đó được thể hiện thông qua các giá trị văn hoá đa dạng, biểu hiện qua các kích thước vật thể lẫn tinh thần. Với một cách nhìn khái quát, nếu muốn tìm kiếm một sự biểu hiện tương đối tập trung và toàn diện bức chân dung văn hoá đô thị xuyên qua dặm dài phát triển, người ta thường đề cập đến trung tâm lịch sử của nó. Bởi trung tâm lịch sử thường là nơi hội tụ , lắng đọng nhiều lớp giá trị tinh thần và vật chất của tiến trình phát triển đô thị. Bởi không gian của nó là tấm gương soi rọi ước mơ, hoài bão và nghị lực mà nhiều thế hệ cộng đồng đã góp sức để thể hiện giá trị của mình trong kiến trúc, trong khung cảnh sống cũng như trong sự biến đổi của môi sinh. Với những đô thị có tuổi đời hàng trăm năm hoặc nhiều hơn thế, trung tâm lịch sử thường là nơi mà những lớp giá trị văn hoá cũ và mới cộng sinh và tiếp biến trong một quá trình phát triển tiếp nối. Nhưng cũng có đôi khi, đó lại là nơi chứng kiến sự lìa bỏ những thành tựu quá khứ trong một quá trình hiện đại hoá thiếu vắng ký ức.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Duy trì và chuyển tải các giá trị kiến trúc đô thị đặc trưng trong bối cảnh phát triển mở rộng khu vực trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu liên quan