Luận án Nghiên cứu tính đa dạng thực vật và cấu trúc rừng tại rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

Số trang: 176
Loại file: pdf
Lượt xem 911
Lượt tải 106

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 00:59

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Hiện nay, đa dạng sinh học nói chung và đa dạng thực vật nói riêng đang được rất nhiều nhà khoa học quan tâm bởi giá trị và tầm quan trọng của nó. Khu hệ thực vật là nhóm nhân tố tham gia vào quá trình phát sinh các kiểu thảm thực vật. Thực vật có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất làm cho con người đôi khi không nhận ra rằng nếu thiếu thực vật thì thế giới sẽ không thể tồn tại được bởi vì thực vật là cơ sở của sự sống. Thực vật tạo nên mọi thứ vật chất cần thiết cho cuộc sống của con người và các sinh vật khác. Việt Nam nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới gió mùa nên có một hệ thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, đa dạng sinh học đang bị suy thoái nghiêm trọng do chiến tranh, du canh, du cư, khai thác không hợp lý làm thất thoát nặng nề các nguồn tài nguyên thực vật, kéo theo sự mất cân bằng về sinh thái. Theo số liệu của Bộ NN&PTNT (Quyết định số 3158/QĐ-BNNTCLN, 2016) [16], tổng diện tích rừng của cả nước tính đến ngày 31/12/2015 Việt Nam là 14.061.586 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 10.175.519 ha, rừng trồng 3.886.337 ha, độ che phủ rừng 40,84%. Tuy diện tích rừng có tăng lên trong những năm gần đây nhưng chất lượng rừng vẫn bị suy giảm do rừng tự nhiên giảm xuống, rừng trồng tăng lên.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Nghiên cứu tính đa dạng thực vật và cấu trúc rừng tại rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

Tài liệu liên quan