Luận án Phát triển ngành chế biến gỗ Vùng Đông Nam Bộ

Số trang: 251
Loại file: pdf
Lượt xem 754
Lượt tải 87

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 20:53

Mô tả :CHưƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục ti u đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 đã tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp phát triển. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và mở cửa nền kinh tế đã tạo điều kiện mở rộng thị trường, tăng giá trị xuất khẩu, khuyến khích các ngành công nghiệp phát triển, trong đó có ngành công nghiệp chế biến gỗ. Đây là một trong những ngành công nghiệp chế biến chủ lực của Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay, ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng kể, phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng sản phẩm góp phần tạo nguồn thu nhập cho đất nước nói chung và tạo công ăn việc làm cho người dân nói riêng. Theo kết quả điều tra của Phòng chế biến bảo quản lâm sản thuộc Cục chế biến nông lâm thủy hải sản thì số lượng các doanh nghiệp chế biến gỗ đã tăng từ 1.200 doanh nghiệp năm 2000 l n đến 3.934 doanh nghiệp tính đến hết năm 2015, tăng 2,29 lần so với năm 2005 và tăng 4,39 lần so với năm 2000. Trong đó, doanh nghiệp chế biến gỗ ngoài quốc doanh chiếm 65,4%, doanh nghiệp Nhà nước chiếm 31%, còn lại là doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài đầu tư. Trong số các doanh nghiệp chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ có 2.352 doanh nghiệp, chiếm gần 60% so với cả nước, tập trung nhiều nhất là ở Đồng Nai, Bình Dương và Tp.HCM. Hiện cả nước có 4 khu công nghiệp chế biến gỗ thì vùng Đông Nam Bộ đã có 3 khu công nghiệp đóng ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Với nhiều điều kiện thuận lợi về mặt tự nhiên, vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, nguồn lao động dồi dào, vùng Đông Nam Bộ đã và đang tạo điều kiện cho nhiều ngành nghề phát triển, trong đó có ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Phát triển ngành chế biến gỗ Vùng Đông Nam Bộ