Luận án Tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam

Số trang: 178
Loại file: pdf
Lượt xem 2960
Lượt tải 360

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 00:02

Mô tả :LỜI CẢM ƠN Luận án này sẽ không thể được hoàn thành nếu như tác giả của luận án không nhận được sự khích lệ, động viện và hỗ trợ từ nhiều cá nhân và tổ chức. Nhân dịp này, tác giả mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các cá nhân và tổ chức này. Trước tiên, tác giả đặc biệt muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Lê Quốc Hội, người đã mang tới ý tương thực hiện đề tài luận án và hướng dẫn tận tình ngay từ những ngày đầu tác giả thực hiện luận văn cao học năm 2011 cho tới khi thực hiện luận án tiến sĩ này. Tác giả muốn gửi lời cảm ơn tới PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyệt, người đã tạo cho tác giả những cơ hội thực tập kỹ năng nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu cấp bộ và cấp nhà nước mà PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyệt làm chủ nhiệm đề tài.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam