Luận văn Phương trình chứa tham số trong không gian có thứ tự

Số trang: 58
Loại file: pdf
Lượt xem 2642
Lượt tải 325

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:09

Mô tả :Lý thuyết phương trình toán tử trong không gian có thứ tự ra đời từ những năm 1950 và được hoàn thiện cho tới nay. Chúng tìm được những ứng dụng hữu ích trong việc giải quyết các bài toán xuất phát từ vật lý, sinh học, kinh tế, Trong lý thuyết này, lớp phương trình chứa tham số chiếm một vị trí quan trọng vì phần lớn những bài toán xuất phát từ thực tế đều phụ thuộc vào một hoặc nhiề u tham số và đưa đến việc cần thiết phải nghiên cứu tính liên tục của tập nghiệm, sự phụ thuộc của nghiệm theo tham số Đó là lý do tôi chọn đề tài “ phương trình chứa tham số trong không gian có thứ tự”.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Phương trình chứa tham số trong không gian có thứ tự