Luận văn Các tiên đề tách và định lý matheron

Số trang: 55
Loại file: pdf
Lượt xem 940
Lượt tải 107

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:05

Mô tả :Lý do chọn đề tài Các tiên đề tách là một trong những vấn đề trọng tâm của Tôpô đại cương, định lý Matheron có ứng dụng trong giải tích hàm và trong lý thuyết độ đo tích phân, lý thuyết xác suất, có liên hệ chặt chẽ với các tiên đề tách. Đề tài nghiên cứu hai vấn đề trên trong một thể thống nhất. 2. Mục đích Cho một tài liệu tổng quan về các tiên đề tách và định lý Matheron, trên cơ sở đó cho một số nghiên cứu, tìm tòi mới

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Các tiên đề tách và định lý matheron