Luận văn Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Số trang: 124
Loại file: pdf
Lượt xem 1101
Lượt tải 134

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/05/2018 20:58

Mô tả :PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài ĐGTHCV là một trong những nội dung quan trọng trong chuỗi hoạt động nhằm thu hút, duy trì, phát triển đội ngũ nhân sự của một tổ chức nói chung, trong đó có các trường Đại học. Đây là một công việc hết sức nhạy cảm vì kết quả đánh giá có ảnh hưởng quan trọng đến quyền lợi của đội ngũ giảng viên trong các trường Đại học từ việc tăng lương, xét thưởng, cho đến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.Đồng thời, khi đánh giá đúng về năng lực thực hiện công việc của giảng viên trong trường Đại học thì việc tổ chức, quy hoạch đội ngũ giảng viên sẽ chính xác, hiệu quả hơn, cho phép các trường Đại học truyền đạt mục tiêu chiến lược của trường đến từng đơn vị và cá nhân giảng viên. ĐGTHCV chính là cơ chế kiểm soát đem lại thông tin phản hồi không chỉ cho từng giảng viên mà còn đánh giá mục tiêu của từng trường Đại học. Nhờ đó, đội ngũ giảng viên của các trường Đại học sẽ phát huy được năng lực của mình một cách cao nhất do họ hài lòng vì năng lực của bản thân mình được tổ chức công nhận và họ là một phần của tổ chức.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp