Luận văn Đào tạo nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bioseed Việt Nam

Số trang: 106
Loại file: pdf
Lượt xem 2863
Lượt tải 342

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:03

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ở bất cứ thời đại nào trong lịch sử, cái quyết định đến lực lượng sản xuất nói riêng và xã hội nói chung là nhân tố con người. Vì thế coi trọng nhân tố con người và đào tạo nguồn lực con người là bí quyết thành công của mỗi quốc gia. Với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế thì môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự đổi mới mình lớn mạnh hơn, vững vàng hơn để tạo tiếng nói riêng cho mình. Thành công hay thất bại của doanh nghiệp phần lớn là do con người trong tổ chức đó quyết định, vì người lao động quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, kết quả sản xuất kinh doanh. Với lý do đó, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng nâng cao trình độ cho người lao động để học thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất, hay nói cách khác công tác dào tạo nhân lực là một công việc không thể thiếu trong mọi tổ chức.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Đào tạo nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bioseed Việt Nam