Luận văn Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy

Số trang: 25
Loại file: pdf
Lượt xem 342
Lượt tải 34

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 20:29

Mô tả :Abstract: Nghiên cứu làm rõ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa và căn cứ của việc định tội danh, cũng như những yếu tố đảm bảo cho việc định tội danh đúng pháp luật. Phân tích làm rõ những căn cứ pháp lý cụ thể của việc "Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy" được quy định tại Chương XVIII của BLHS. Tìm hiểu thực tiễn áp dụng của việc "Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy" của cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ án hình sự những năm gần đây, phân tích những tồn tại và vướng mắc. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự về "Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy", cũng như công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Định tội danh đối với các tội phạm về ma túy