Luận văn Động cơ học tập của sinh viên trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

Số trang: 99
Loại file: pdf
Lượt xem 1073
Lượt tải 128

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:32

Mô tả :PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Môi trường giáo dục cạnh tranh và mang tính toàn cầu đem đến cho sinh viên những điều kiện thuận lợi để tiếp cận, lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân. Sinh viên có thể tiếp cận với môi trường giáo dục quốc tế, được học tập thông qua những công nghệ hiện đại, có được công việc tốt với mức thu nhập cao Tuy nhiên, để hoạt động nhận thức đạt hiệu quả, ngoài việc biết nắm bắt, chuyển hóa tốt những cơ hội, sinh viên cần phải xác định rõ ràng động cơ học tập cho bản thân. Động cơ học tập sẽ chi phối hoạt động nhận thức và ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động ấy. Động cơ học tập là một trong những thành tố quan trọng trong cấu trúc nhân cách nói chung và trong hoạt động học tập của sinh viên nói riêng. Nó không chỉ tác động tới kết qủa học tập của sinh viên mà còn ảnh hưởng tới chiều hướng phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Do vậy, khi nghiên cứu động cơ học tập của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM sẽ góp phần làm sáng tỏ những cơ sở lý luận về động cơ và động cơ học tập, đồng thời làm cơ sở khoa học để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo cho sinh viên tại trường.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Động cơ học tập của sinh viên trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu liên quan