Luận văn Gia đình trong luật hôn nhân gia đình Việt Nam

Số trang: 113
Loại file: doc
Lượt xem 635
Lượt tải 68

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:35

Mô tả :Lời nói đầu của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đã thể hiện tầm quan trọng của gia đình: “Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt”. Gia đình là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Mỗi ngành khoa học có cách nhìn khác nhau, nghiên cứu về gia đình với những mục tiêu khác nhau. Nói đến gia đình là nói đến các thành viên gia đình cùng chung sống, đùm bọc và giúp đỡ nhau.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Gia đình trong luật hôn nhân gia đình Việt Nam