Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro khi sử dụng phương thức thanh toán Tín dụng Chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Quang Trung

Số trang: 86
Loại file: pdf
Lượt xem 152
Lượt tải 86

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:14

Mô tả :Ngân hàng là một trong những ngành đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tếphát triển. Hệthống tài chính của một quốc gia vững mạnh trong đó có phần xuất phát từsựbền vững của hệthống ngân hàng. Ngân hàng là nơi huy động vốn, cũng là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế. Ngày nay trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tếvà Thương mại Quốc tếngày càng phát triển, Thanh toán Quốc tế đã trởthành một hoạt động cơbản, là một mắc xích không thểthiếu trong toàn bộdây chuyền thực hiện một hợp đồng ngoại thương. Thanh toán Quốc tếlà khâu quan trọng trong giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụgiữa các cá nhân, tổchức thuộc các quốc gia khác nhau. Thanh toán Quốc tếlàm tăng cường các mối quan hệgiao lưu kinh tếgiữa các quốc gia, làm tăng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, đồng thời thu hút một lượng ngoại tệ đáng kểvào Việt Nam. Hoạt động Thanh toán Quốc tếcũng làm tăng tính thanh khoản cho ngân hàng. Khi thực hiện nghiệp vụTTQT, ngân hàng có thểthu được nguồn vốn ngoại tệtạm thời nhàn rỗi của các doanh nghiệp dưới hình thức ký quỹchờthanh toán. Ngoài ra, hoạt động này cũng làm tăng cường mối quan hệ đối ngoại và khảnăng cạnh tranh của ngân hàng, nâng cao uy tín của mình trên trường Quốc tế, trên cơsở đó khai thác nguồn tài trợcủa các ngân hàng nước ngoài và nguồn vốn trên thịtrường Tài chính Quốc tế để đáp ứng nhu cầu vềvốn của ngân hàng. Nhìn chung, hoạt động Thanh toán Quốc tế đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tếcủa đất nước.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro khi sử dụng phương thức thanh toán Tín dụng Chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Quang Trung