Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Đường sắt

Số trang: 60
Loại file: doc
Lượt xem 1257
Lượt tải 148

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/05/2018 20:15

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam được đánh giá là một nền kinh tế nhiều tiềm năng đang là điểm thu hút các nhà đầu tư từ nhiều nước trên thế giới. Có nhiều nhà đầu tư lớn vào các ngành công nghiệp như: khai thác, sản xuất, chế biến,. Số lượng các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng lên không ngừng trên khắp các tỉnh, yêu cầu thay đổi nhanh chóng về cơ cấu lao động trong xã hội, nhất là lao động có tay nghề tăng nhanh. Sự phát triển của nền kinh tế - xã hội hiện đại đã có tác động rất lớn đến toàn bộ nền giáo dục, trong đó phát triển đào tạo nghề là vấn đề cấp thiết được sự quan tâm đặc biệt không chỉ của Chính phủ, Bộ lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) mà còn được các trường dạy nghề và các doanh nghiệp cũng như đông đảo người lao động hưởng ứng. Tuy nhiên đào tạo nghề (ĐTN) hiện nay chưa bắt kịp sự phát triển của khoa học–công nghệ (KHCN) cả về số lượng và chất lượng, tay nghề của học sinh sinh viên (HSSV) sau khi tốt nghiệp nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng, hầu hết phải đào tạo bổ sung và nâng cao cho phù hợp với yêu cầu công nghệ của doanh nghiệp. Nhiều tài liệu, giáo trình, hội thảo, công trình nghiên cứu về đào tạo, quản lý đào tạo nghề đã được biên soạn, phát hành và triển khai như:

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Đường sắt