Luận văn Huy động vốn phát triển doanh nghiệp thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Số trang: 641
Loại file: doc
Lượt xem 756
Lượt tải 6

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:29

Mô tả :1. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm ( 2001-2010) của Việt Nam được Quốc Hội thông qua đã đặt mục tiêu tổng sản phẩm trong nước năm 2010 tăng ít nhất gấn 2 lần so với năm 2000. Giai đoạn 2001-2005 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,4%/ Mục tiêu cho giai đoạn 2006-2010 phải đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 8%. Với hệ số ICOR dự tính là 5.1%, thì tổng vốn đầu tư tương ứng sẽ phải ở mức 2.675.000 tỷ đồng ( bằng 40% GDP). Như vậy, vốn là một trong các nhân tố quan trọng, có tính chất quyết định trong việc mở rộng quy mô kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Để có vốn kinh doanh, ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải thực hiện huy động vốn từ bên ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau như vay ngân hàng, thuê tài chính, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Ở các nước có nền tài chính phát triển ,trong các hình thức huy động vốn của doanh thì phát hành trái phiếu là công cụ chủ yếu để huy động nguồn vốn vay trung và dài hạn cho các dự án đầu tư . Đây là loại công cụ đáp ứng được nhu cầu của cả người phát hành và các nhà đầu tư do tính chất ổn định về nguồn vốn, có thể tính toán trước về mức lợi tức có thể mạng lại, đồng thời có tính thanh khoản do nó được tự do mua bán, chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán tập trung hoặc phi tập trung. Ở nước ta hiện nay, hình thức huy động vốn vay chủ yếu của các doanh nghiệp vẫn là từ hệ thống ngân hàng. Sự phụ thuộc quá mức của các doanh nghiệp vào nguồn vốn vay nợ ngân hàng đã dẫn đến sự mất cân bằng trong cơ cấu tài chính của cả 2 khu vực doanh nghiệp và ngân hàng. Điều này dẫn đến tình trạng: (i) Nhu cầu vay vốn đầu tư của nhiều doanh nghiệp không được đáp ứng; (ii) Rủi ro trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng gia tăng do việc sử dụng vốn ngắn hạn để thực hiện cho vay trung và dài hạn( tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dưới 1 năm của các tổ chức tín dụng hiện nay chiếm khoảng trên 80% tổng tài sản có, tuy nhiên tỷ lệ cho vay trung và dài hạn lại chiếm khoảng 40% trên tổng dư nợ). Từ thực trạng đó, một yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là phải tìm kiếm giải pháp huy động vốn thay thế nguồn vốn ngân hàng. Vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài : “Huy động vốn phát triển doanh nghiệp thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.” là có tính cấp thiết hiện nay. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là vấn đề lý luận và thực tiễn về huy động vốn của doanh nghiệp dưới hình thức phát hành trái phiếu; kinh nghiệm về huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp một số nước; đồng thời đề xuất hệ thống các giải pháp để thúc đẩy việc huy động vốn dưới hình thức trái phiếu của các doanh nghiệp tại Việt Nam 3. Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về việc phát hành trái phiếu để huy động vốn của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Luận văn chưa thực hiện đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. 4. Kết cấu đề tài Kết cấu đề tài được chia thành 3 chương, ngoài ra có phần mở đầu và kết luận với nội dung chính như sau: Chương I: Tổng quan về thị trường trái phiếu doanh nghiệp Chương II: Thực trạng huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam Chương III : Giải pháp cho việc huy động của doanh nghiệp thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Huy động vốn phát triển doanh nghiệp thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp