Luận văn Một số giải pháp Marketing hoàn thiện xuất khẩu nông sản sang thị trường khu vực Châu ÁThái Bình Dương của Công ty kinh doanh Xuất nhập khẩu Việt - Lào

Số trang: 41
Loại file: pdf
Lượt xem 138
Lượt tải 41

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:16

Mô tả :Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta xây dựng và phát triển thịtrường trong nước, hoà nhập thị trường thế giới để khai thác nguồn lực thị trường toàn diện cả trong và ngoài nước. Đặc biệt nước ta hiện là một nước trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, 80% dân số làm nông nghiệp nên các sản phẩm nông nghiệp khá dồi dào. Nếu các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu nước ta thực hiện tốt việc xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp ra thị trường thế giới sẽ góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho các vùng sản xuất nông nghiệp tạo nhiều công ăn việc làm và làm lành mạnh hoá cán cân thanh toán của nền kinh tế tạo cơhội cho nền kinh tế tăng trưởng toàn diện. Qua thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty kinh doanh xuất nhập khẩu Việt - Lào, em thấy nổi lên một số vấn đề cần được nghiên cứu để được hoàn thiện. Do vậy em xin được lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp Marketing hoàn thiện xuất khẩu nông sản sang thị trường khu vực Châu ÁThái Bình Dương của Công ty kinh doanh Xuất nhập khẩu Việt - Lào” nhằm mục đích:- Hệ thống hoá lí luận kinh doanh xuất khẩu cơ bản để tạo lập lí luận cho nghiên cứu các giải pháp kinh doanh xuất khẩu.- Tập vận dụng lí luận kinh doanh xuất khẩu vào xem xét đánh giá phân tích quá trình kinh doanh xuất khẩu tại các doanh nghiệp xuất khẩu.- Tập duyệt phương pháp làm việc của các cử nhân quản trị kinh doanh sau tôt nghiệp ra trường là dùng lí thuyết đã học để hoàn thiện các nghiệp vụ kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh doanh nước ta.Để thực hiện được các mục tiêu trên em sử dụng phương pháp tư duy kinh tế thị trường, phương pháp lôgíc lịch sử trong nghiên cứu kinh tế tức là đặt vấn đềnghiên cứu trong mối quan hệ phụ thuộc nhiều yếu tố khác của nền kinh tế đểxem xét phân tích đề xuất, không duy ý chí, không đặt vấn đề nghiên cứu ở dạng biệt lập với mối trường kinh doanh. Ngoài hai phương pháp chính trên, dưới sựgiúp đỡ nhiệt tình của TS. Trần Thanh Toàn, em còn áp dụng phương pháp quan sát, quan trắc, phương pháp phân tích so sánh thống kê, phương pháp phỏng vấn trong quá trình nghiên cứu đề tài. Do hạn chế về quy mô luận văn, hạn chế thời gian và năng lực nghiên cứu đề tài luận văn của em chỉ nghiên cứu ba nhóm hàng chủ của công ty kinh doanh xuất Luận văn tốt nghiệp Trần Minh ĐứcĐại học Quản lý và kinh doanh Hà Nộinhập khẩu Việt - Lào sang thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là chính.Bài viết bao gồm 3 chương:Chương I. Cơ sở khoa học về Marketing kinh doanh xuất khẩu nông sản của các công ty kinh doanh xuất khẩu. Chương II. Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản của Công ty kinh doanh Xuất nhập khẩu Việt - Lào.Chương III. Các giải pháp hoàn thiện kinh doanh xuất khẩu sang thịtrường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.Mặc dù có nhiều cố gắng song do năng lực còn hạn chế nên luận văn không thể tránh được những thiếu sót. Kính mong Ban lãnh đạo Công ty và các thầy côgiáo hướng dẫn giúp đỡ em để hoàn thành thật tốt luận văn này. Em xin chân thành cám ơn.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Một số giải pháp Marketing hoàn thiện xuất khẩu nông sản sang thị trường khu vực Châu ÁThái Bình Dương của Công ty kinh doanh Xuất nhập khẩu Việt - Lào