Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Gia Anh

Số trang: 246
Loại file: pdf
Lượt xem 347
Lượt tải 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:06

Mô tả :Ở Việt Nam, TTCK còn là một lĩnh vực khá mới mẻ đối với công chúng. Làm thế nào để công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách dễ dàng và hiệu quả với TTCK, góp phần thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội cho đầu tư phát triển. Trải qua 10 năm vận hành an toàn, TTCK Việt Nam đã có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, quy mô của thị trường được mở rộng, lòng tin của nhà đầu tư gia tăng. Thị trường phát triển tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức đối với các thành viên tham gia. Các thành viên tham gia, mà chủ chốt là các Công ty chứng khoán (CTCK) luôn cần hòa nhịp với thị trường. Năm 2010, TTCK Việt Nam có khoảng gần 300 CTCK đang hoạt động. Việc gia tăng số lượng các CTCK càng tạo thêm những áp lực cạnh tranh đối với các thành viên trên thị trường. Để đảm bảo có thể cạnh tranh, các CTCK phải tạo dựng được vị thế của mình trên thị trường và phải nâng cao được tiềm lực tài chính. Hoạt động môi giới chứng khoán (MGCK) là một trong những hoạt động quan trọng nhất đối với một CTCK.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Gia Anh