Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển công ty TNHH xây dựng cấp nước Bình An đến năm 2015

Số trang: 92
Loại file: pdf
Lượt xem 113
Lượt tải 93

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:19

Mô tả :Hoạt động sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hoạt động sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt đã có sự phát triển vượt bậc với tốc độ rất nhanh. Thị trường sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt cũng trở nên cạnh tranh gay gắt hơn. Để các doanh nghiệp trong ngành sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt có thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra của nền kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tình hình cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp này cần phải không ngừng hoàn thiện mình để phát triển. Chính vì vậy, việc không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành một bước tất yếu không thể thiếu trong hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt.Công ty TNHH Xây dựng - Cấp nước Bình an (Cấp nước Bình an) là một công ty 100% vốn nước ngoài và là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh nước sinh hoạt tại Việt Nam. Với rất nhiều khó khăn về mặt cơchế, chính sách giàng buộc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư cũng như trong giai đoạn vận hành, sản xuất và kinh doanh hiện nay tại doanh nghiệp. Để giải quyết được những vướng mắc trên và giúp cho quá trình tồn tại, phát triển tại thị trường Việt Nam, Cấp nước Bình an cần không ngừng nâng cao năng lực của mình. Với mong muốn nghiên cứu tìm ra một số giải pháp nhằm phát triển cho Cấp nước Bình an nơi tác giả đang công tác, tác giả đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm phát triển Công ty TNHH Xây dựng - Cấp nước Bình an đến năm 2015” để viết luận văn cao học ngành Quản trị kinh doanh của mình.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển công ty TNHH xây dựng cấp nước Bình An đến năm 2015