Đề tài Độc chất ciguatera trong sinh vật biển

Số trang: 22
Loại file: pptx
Lượt xem 2585
Lượt tải 317

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:06

Mô tả :Mở đầu. Tổng quan về Ciguatera. Đặc tính. Độc tính. Triệu chứng và ảnh hưởng. Hậu quả. Ứng dụng của Ciguatera. Cách điều trị nhiễm độc Ciguatera. Tài liệu tham khảo.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Độc chất ciguatera trong sinh vật biển