Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến 2020

Số trang: 121
Loại file: pdf
Lượt xem 1861
Lượt tải 232

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:29

Mô tả :Quá trình CNH, HĐH có ý nghĩa, tác động tích cực và toàn diện đến tất cả các mặt KT - XH của nước ta, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn phức tạp. Một trong những khó khăn đó là đào tạo NNL đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành công nghiệp dựa trên hàm lượng chất xám cao. Để có được NNL như thế, việc quản lý, phát triển, nâng cao chất lượng NNL có vị trí trung tâm và có tầm quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển quốc gia, địa phương và các KCN.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến 2020