Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty bảo hiểm PVI Thăng Long

Số trang: 117
Loại file: pdf
Lượt xem 852
Lượt tải 104

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/05/2018 20:24

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Yếu tố con người là nhân tố tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp; là một trong những yếu tố chính tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cùng với nền kinh tế thị trường cần qua tâm và chú ý đầu tư đến nguồn lực con người. Nhận thức được tầm quan trong của chất lượng nguồn nhân lực, Công ty bảo hiểm PVI Thăng Long đã có những quan tâm nhất định tới số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp mình; nhưng trên thực tế, vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty bảo hiểm PVI Thăng Long” làm đề tài luận văn thạc sỹ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty bảo hiểm PVI Thăng Long

Tài liệu liên quan