Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội

Số trang: 131
Loại file: pdf
Lượt xem 2085
Lượt tải 254

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/05/2018 20:28

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thời gian qua, sự hội nhập kinh tế sâu và rộng cùng với biến động không ngừng của nền kinh tế - xã hội, đó vừa là cơ hội vừa là những thách thức vô cùng to lớn đối với sự phát triển quốc gia nói chung và sự tồn tại, phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Trong các nguồn lực để tạo ra sự phát triển thì nguồn lực con người luôn là nguồn lực quan trọng nhất. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Hiện nay, với nền kinh tế tri thức, yếu tố con người luôn được coi là có vai trò hết sức quan trọng và quyết định đối với sự tồn tại, phát triển của mỗi tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng sở hữu được đội ngũ nguồn nhân lực có chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đó. Chính vì thế, mỗi doanh nghiệp muốn tạo dựng, duy trì và phát triển một đội ngũ nhân lực đủ về số lượng và tốt về chất lượng thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một công tác cần quan tâm hàng đầu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội

Tài liệu liên quan