Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

Số trang: 127
Loại file: pdf
Lượt xem 1016
Lượt tải 104

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:08

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thời đại ngày nay, con người được coi là một tài nguyên, một nguồn lực. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ phục vụ công tác giáo dục và đào tạo tại trường đại học cần phải được quan tâm hàng đầu, nhất là yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, có thể khẳng định rằng, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy trong các trường Đại học là yếu tố quyết định đối với sự phát triển giáo dục và đào tạo của mỗi trường. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý cho cả nước và nhất là cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này thì việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ giảng dạy, giỏi về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ổn định về chính trị, cơ cấu tổ chức đào tạo, gắn bó với nghề, với trường, trước biến động của cơ chế thị trường, có một vị trí quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững ổn định và lâu dài của Nhà trường.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên