Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng sản phẩm trong quy trình sản xuất mứt dứa

Số trang: 86
Loại file: pdf
Lượt xem 703
Lượt tải 80

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 20:35

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thực phẩm là một trong những nhu cầu tối thiểu không thể thiếu đối với đời sống con người. Cùng với sự đi lên của đời sống xã hội, sản xuất thực phẩm dần trở thành một ngành công nghiệp phát triển thích ứng với sự phát triển nhu cầu ngày càng cao của con người. Do đó người ta đặt ra một vấn đề đó là chất lượng thực phẩm. Chất lượng là một thuộc tính cơ bản của sản phẩm . Đó là sự tổng hợp hài hoà về kỹ, mỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội. Bao gồm các mặt sau: chất lượng dinh dưỡng, chất lượng cảm quan, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng công nghệ chế biến và chất lượng sử dụng. Sản phẩm mứt là một trong các sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường thế giới. Đó là loại sản phẩm quen thuộc nhất ở phương Tây và ở Việt Nam .

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng sản phẩm trong quy trình sản xuất mứt dứa