Luận văn Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015

Số trang: 97
Loại file: pdf
Lượt xem 431
Lượt tải 52

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:21

Mô tả :Hiện nay nền kinh tế nước ta đang vận động th o cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, t ng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động quản trị chiến lược, nhất là việc xây dựng chiến lược kinh doanh và cho m i doanh nghiệp là hết sức quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp có một và đánh giá điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho m i doanh nghiệp là hết sức quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp có một vị trí trên thị trường và chiếm lĩnh những phần thị trường nhất định, nó đóng vai trò quyết định sự thành công của doanh nghiệp và hướng doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Hoàn thiện, đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh giúp cho các nhà quản trị và tất cả các cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp nhận thức rõ được mục đích và hướng đi của doanh nghiệp khi môi trường kinh doanh thay đổi. Qua đó mọi thành viên của doanh nghiệp sẽ biết mình cần phải làm những gì và phấn khích họ phấn đấu đạt được những thành tích ngắn hạn đồng thời cải thiện t t hơn lợi ích lâu dài của doanh nghiệp. Nó giúp cho các nhà quản trị nắm bắt tận dụng các cơ hội và hạn chế bớt các rủi ro sự biến động của môi trường kinh doanh mang lại. nó giúp các nhà quản trị gắn các quyết định của mình với môi trường kinh doanh, chủ động đưa ra các chính sách thích hợp giúp cho doanh nghiệp phát huy hết mợi nguồn lực để xây dựng lợi thế kinh doanh cho doanh nghiệp

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015