Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng tiếng nói tiếng Việt và ứng dụng

Số trang: 81
Loại file: pdf
Lượt xem 1031
Lượt tải 123

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/05/2018 20:47

Mô tả :Tóm tắt: Xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt dựa trên kỹ thuật sử dụng mạng nơron MLP (trên môi trường Matlab). Hệ thống có thể vừa nhận dạng trực tuyến (thu âm trực tiếp và nhận dạng) hoặc nhận dạng từ tệp âm thanh có sẵn. Ứng dụng của hệ thống là đọc điểm và kết quả là điểm số sẽ được xuất sang bảng điểm trên Excel.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng tiếng nói tiếng Việt và ứng dụng

Tài liệu liên quan