Luận văn Nghiên cứu thực hiện chính sách tiền lương trong bệnh viện công lập ở Việt Nam hiện nay

Số trang: 89
Loại file: pdf
Lượt xem 2614
Lượt tải 320

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/05/2018 20:26

Mô tả :LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chính sách tiền lương là một yếu tố quan trọng cấu thành trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Chính sách tiền lương không chỉ trực tiếp tác động đến đời sống của những người làm công ăn lương, người dân trong xã hội mà còn ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả công tác, tích lũy và tiêu dùng, đến quan hệ giữa các tầng lớp lao động, giữa các ngành nghề, các khu vực, đến động lực phát triển và tăng trưởng kinh tế, đến vấn đề ổn định chính trị, xã hội. Khi kinh tế - xã hội thay đổi đòi hỏi sự thay đổi của các chính sách kinh tế - xã hội và vì vậy, chính sách tiền lương cũng phải thay đổi theo.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nghiên cứu thực hiện chính sách tiền lương trong bệnh viện công lập ở Việt Nam hiện nay

Tài liệu liên quan