Luận văn Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán giải các bài toán tính toán trên Computer Cluster

Số trang: 88
Loại file: pdf
Lượt xem 840
Lượt tải 98

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 20:17

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay có rất nhiều bài toán phức tạp và các ứng dụng thực tế cần phải tính toán, giải trên một số lượng lớn các dữ liệu, nếu chúng ta sử dụng máy tính thông thường để thực thi thì sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Để giải quyết được những khó khăn trên chúng ta có thể sử dụng một hệ thống máy tính được kết nối với nhau gọi là Computer Cluster. Trong cuốn luận văn này học viên đã thực hiện tìm hiểu cách thức xây dựng một Computer Cluster cho việc giải quyết bài toán lớn (Phương trình Laplace với công thức lặp Jacobi) bằng cách song song hóa để đưa ra sự so sánh về thời gian thực hiện khi xử lý tuần tự.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán giải các bài toán tính toán trên Computer Cluster