Đồ án Website quản lý thư viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trường THPT Phan Châu Trinh

Số trang: 27
Loại file: pdf
Lượt xem 1954
Lượt tải 240

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:32

Mô tả :Với sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của công nghệ thông tin của nước ta hiện nay, việc ứng dụng tin học vào đời sống, công việc và học tập đã trở nên rất phổ biến và cần thiết. Tin học đã làm thay đổi phương pháp làm việc một cách mạnh mẽ và mang lại kết quả công việc tốt hơn. Trong đó việc ứng dụng tin học vào việc giảng dạy và quản lý ở các trường học là hết sức quan trọng và cần thiết.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Website quản lý thư viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trường THPT Phan Châu Trinh