Luận văn Nhận thức và thái độ của sinh viên đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đối với rối loạn sức khỏe tâm thần

Số trang: 112
Loại file: pdf
Lượt xem 486
Lượt tải 56

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:24

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì sức khỏe tâm thần là một trạng thái không chỉ không có rối loạn hay dị tật tâm thần mà còn là một trạng thái tâm thần hoàn toàn thoải mái, cân bằng về cảm xúc, hòa hợp giữa các mối quan hệ gia đình, xã hội. Trong trạng thái đó cá nhân nhận ra được các năng lực của chính mình, có thể đương đầu với các stress bình thường của cuộc sống, có thể làm việc năng suất và hiệu quả và có thể đóng góp cho cộng đồng, xã hội mà mình đang sống[34, tr.23]. Điều này cho thấy tổn thương hay các rối loạn sức khỏe tâm thần là điều rất dễ gặp phải trong cuộc sống. Tại Việt Nam, qua điều tra dịch tễ lâm sàng 10 bệnh tâm thần ở 7 địa điểm tại các vùng địa lý, kinh tế xã hội khác nhau trong cả nước, với số dân điều tra là 82.908 người, trong thời gian 1 năm (2008-2009) cho kết quả tỷ lệ mắc chung 10 bệnh tâm thần là 14,2% dân số [34].

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nhận thức và thái độ của sinh viên đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đối với rối loạn sức khỏe tâm thần