Luận văn Nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của công chức tại sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Nam Định

Số trang: 103
Loại file: pdf
Lượt xem 430
Lượt tải 37

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:03

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu Nền kinh tế tri thức đang ngày càng đòi hỏi nhiều hơn nguồn nhân lực có chất xám, có kỹ năng và có thái độ làm việc tốt. Đặc biệt, trong khu vực công – nơi thiếu đi sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành nghề, thiếu đi sự đòi hỏi từ phía khách hàng – thì để có được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường trong hội nhập, một trong những yêu cầu tất yếu đó là phải tạo được động lực cho đội ngũ công chức trong đơn vị. Sở LĐTB&XH là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh; cung cấp các dịch vụ công thuộc lĩnh vực LĐTB&XH; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Nam Định là một tỉnh có dân số đông (1) với trên 2 triệu người trên diện tích hơn 1,6 nghìn km2 nên các công tác của Sở LĐTB&XH cũng cần được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng thực tế tại Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định, mặc dù với số lượng không nhỏ là 72 công chức và lao động hợp đồng (11 người), hiện nay công chức làm việc với năng suất còn thấp, chất lượng công việc chưa đạt so với mong muốn của Lãnh đạo Sở, người dân và DN.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của công chức tại sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Nam Định