Luận văn Những vấn đề về mạch lạc văn bản trong bài làm văn của học sinh phổ thông

Số trang: 263
Loại file: pdf
Lượt xem 2491
Lượt tải 301

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:06

Mô tả :Vào những năm 70 của thế kỷ XX, trên thế giới, các công trình nghiên cứu về lĩnh vực ngôn ngữ học văn bản phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, tiêu biểu như công trình của W. Dressler (1970), P. Hartmann (1972), G. Kassai (1976), M.A.K. Halliday & Hassan (1976), M. Coulthard (1977). Sau đó, ở Việt Nam, cũng có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này của các tác giả như Nguyễn Trọng Báu - Nguyễn Quang Ninh - Trần Ngọc Thêm (1985), Trần Ngọc Thêm (1989, 2000), Diệp Quang Ban (1998, 2002, 2006, 2009), Trịnh Sâm – Nguyễn Nguyên Trứ (1989) v.v. Những thành tựu nghiên cứu về ngữ pháp văn bản đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường nhằm mở rộng và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho học sinh, sinh viên

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Những vấn đề về mạch lạc văn bản trong bài làm văn của học sinh phổ thông