Luận văn Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên hệ vừa làm vừa học, trường đại học mở TP. Hồ Chí Minh

Số trang: 89
Loại file: pdf
Lượt xem 735
Lượt tải 81

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 20:06

Mô tả :TÓM TẮT Giáo dục luôn là vấn đề trọng tâm của đời sống xã hội vì nó quyết định tương lai của mỗi người và của toàn xã hội. Giáo dục còn là tiền đề cho sự phát triển nguồn nhân lực cũng như là động lực và nền tảng để phát triển kinh tế bền vững. Trong bối cảnh các trường Đại học trong cả nước ngày càng mở rộng loại hình đào tạo sang lĩnh vực không chính quy thì việc duy trì, phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng sinh viên hệ không chính quy là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Trung tâm đào tạo từ xa, tính đến tháng 3/2015, tỷ lệ bỏ học của sinh viên hệ không chính quy ở Nhà trường chiếm hơn 35% so với số lượng đăng ký ban đầu, mà thường là rơi vào các sinh viên đang theo học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai. Một trong những nguyên nhân trực tiếp tác động đến vấn đề này là do kết quả học tập của sinh viên trong những học kỳ đầu là không như mong muốn của họ. Nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập của sinh viên mà đại diện là điểm trung bình tích lũy của sinh viên, nghiên cứu này thực hiện phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên hệ vừa làm vừa học của trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên hệ vừa làm vừa học, trường đại học mở TP. Hồ Chí Minh