Đề tài Công nghệ chế biến thực phẩm - Quá trình chần

Số trang: 27
Loại file: pptx
Lượt xem 549
Lượt tải 65

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:13

Mô tả :Xử lí nguyên liệu ở nhiệt độ cao bằng hơi nước hoặc nước nóng trong khoảng thời gian nhất định. Mục đích quan trọng: ức chế các ezyme trong nguyên liệu chế biến. Trong rau quả có enzyme bền nhất là peroxidase. Để vô hoạt được enzyme này cần gia nhiệt ở 750C. Khi vô hoạt được enzyme này thì tức là đã vô hoạt được các enzyme khác. Gồm 3 giai đoạn: gia nhiệt nguyên liệu đến nhiệt độ chần, giữ nguyên nhiệt độ chần trong khoảng thời gian xác định và làm nguội nguyên liệu nhanh hoặc chuyển nhanh nguyên liệu qua công đoạn chế biến tiếp theo.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Công nghệ chế biến thực phẩm - Quá trình chần