Luận văn Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại Bệnh viện nhi trung ương

Số trang: 128
Loại file: pdf
Lượt xem 769
Lượt tải 93

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/05/2018 20:59

Mô tả :PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Nhân lực là nhân tố quyết định nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trình độ phát triển của nguồn nhân lực là một thước đo chủ yếu sự phát triển của các quốc gia đó. Chính vì vậy, các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tuy nhiên việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực không phải là một vấn đề có thể giải quyết ngay trong ngày một ngày hai, mà nó là cả một quá trình và là cả một chiền lược tổng thể và dài hạn. Chiến lược phát triển nguồn lực không phải trong thời kỳ nào và không phải của quốc gia, tổ chức nào cũng giống nhau hay có một quy chuẩn chung nhất định, mà phải căn cứ vào từng thời kỳ nhất định mà xây dựng chiến lược, định hướng phát triển cụ thể sao cho phù hợp nhất với bối cảnh kinh tế- xã hội trong nước, quốc tế và tình hình thực tế của đơn vị, doanh nghiệp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại Bệnh viện nhi trung ương