Luận văn Thiết kế, chế tạo cơ cấu tạo rung động trợ giúp gia công cơ

Số trang: 106
Loại file: pdf
Lượt xem 1866
Lượt tải 222

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 20:20

Mô tả :Tóm tắt Qua việc phân tích một cách hệ thống các ưu điểm vượt trội của phương pháp gia công có rung động trợ giúp và các nguyên lý tạo rung động, 2 cơ cấu tạo rung động đặt lên phôi khi khoan đã được mô hình, tính toán, thiết kế và chế tạo. Hai cơ cấu tạo rung này được thiết kế lần lượt theo 2 nguyên lý: Cơ cấu tạo rung theo nguyên lý li tâm cơ khí và cơ cấu tạo rung theo nguyên lý áp điện. Cơ cấu tạo rung tần số thấp (khoảng 50 Hz) theo nguyên lý li tâm cơ khí đã được chọn để tạo rung động trợ giúp cho quá trình thí nghiệm khoan hợp kim nhôm. Cơ cấu lệch tâm đã chế tạo có thể tạo rung động với tần số từ 26 đến 60 Hz, biên độ từ 2 đến 12 micromet, được tích hợp vào hệ thống gia công nhằm tạo rung cho phôi theo phương dọc trục mũi khoan. Các lỗ có đường kính 1,5 mm, chiều sâu 13 mm (L/D = 9) đã được gia công đối chứng cả bằng khoan thường và khoan có bổ sung rung động.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Thiết kế, chế tạo cơ cấu tạo rung động trợ giúp gia công cơ