Luận văn Tích hợp giáo dục giới tính trong dạy học Sinh học 8

Số trang: 98
Loại file: pdf
Lượt xem 2255
Lượt tải 274

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 20:04

Mô tả :PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Ngày nay loài người đang đối mặt với bốn vấn đề lớn: Hoà bình, dân số, ô nhiễm môi trường và nghèo đói. Trong đó vấn đề dân số được xem là nguyên nhân chung của ba vấn đề còn lại. Ở Việt nam, vấn đề dân số cũng đang trở thành một vấn đề nóng bỏng và cấp thiết, cần được quan tâm giải quyết trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay. Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia về dân số cho thấy tỉ suất gia tăng dân số của Việt Nam luôn cao hơn nhiều so với thế giới. Việc dân số tăng nhanh ở nước ta đã gây rất nhiêu khó khăn đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân, cho cộng đồng và cho xã hội. Đất trồng trọt bị giảm sút, diện tích rừng bị phá huỷ gần một nửa, tình trạng thất nghiệp ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Tích hợp giáo dục giới tính trong dạy học Sinh học 8