Luận văn Trả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

Số trang: 134
Loại file: pdf
Lượt xem 772
Lượt tải 94

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/05/2018 20:00

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong tiến trình phát triển của nền kinh tế - xã hội, đặc biệt trước công cuộc đổi mới nền kinh tế cùng với sự hội nhập kinh tế trong khu vực và kinh tế thế giới, tiền lương luôn là vấn đề nóng bỏng và được mọi người quan tâm. Bởi vì tiền lương đóng một vai trò rất quan trọng không chỉ đối với người lao động, chủ sử dụng lao động mà còn với Nhà nước. Đối với người lao động, nó chính là nguồn sống, là động lực chính để người lao động tham gia vào các quan hệ lao động. Đối với chủ sử dụng lao động, nó lại là một chi phí đầu vào của quá trình sản xuất, chiếm một tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Với nhà nước thì tiền lương là một công cụ vĩ mô để quản lý kinh tế xã hội. Vì vậy, tiền lương là một vấn đề hết sức nhạy cảm mà nếu không được giải quyết tốt sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Do đó, việc nghiên cứu, đưa ra ôn là cần thiết, là một trong những mối quan tâm hàng đầu của mỗi nhà quản lý.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Trả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn