Luận văn Vận dụng phương pháp nêu vấn đề vào việc dạy học truyện ngắn lớp 11 – Trung học phổ thông

Số trang: 113
Loại file: pdf
Lượt xem 2547
Lượt tải 308

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:01

Mô tả :Xuất phát từ thực trạng dạy học văn trong nhà trường và yêu cầu đổi mới phương pháp: Trong nhà trường phổ thông trung học (PTTH), phân tích tác phẩm văn học (còn gọi là giảng văn) là phân môn quan trọng của bộ môn văn và cũng là phân môn đòi hỏi và thử thách bản lĩnh của người giáo viên văn học. Giảng văn là quá trình phê bình tác phẩm văn chương qua phương tiện lời nói, là quá trình học sinh tiếp nhận tác phẩm văn chương với tư cách người đồng sáng tạo. Giờ giảng văn là cuộc tìm kiếm không ngừng về cái đẹp, là cuộc chạy tiếp sức về trí tuệ, là một bản hoà tấu sôi nổi và hấp dẫn giữa thầy và trò. Do đối tượng của giảng văn là tác phẩm văn chương có giá trị của dân tộc và nhân loại nên nhiệm vụ của giảng văn là giúp học sinh khám phá, cảm thụ và thưởng thức cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn chương, từ đó phát triển về tâm hồn và trí tuệ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Vận dụng phương pháp nêu vấn đề vào việc dạy học truyện ngắn lớp 11 – Trung học phổ thông