Luận văn Một số biện pháp quản lý việc làm điểm ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 6 – Thành phố Hồ Chí Minh

Số trang: 108
Loại file: pdf
Lượt xem 145
Lượt tải 14

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:04

Mô tả :Giáo dục Việt Nam trong thế kỉ XXI đang ngày càng phát triển. Chương trình, sách giáo khoa của giáo dục Việt Nam đang được đổi mới và tiến hành thực hiện đại trà, giáo dục đã và đang mang lại nhiều thành tựu nổi bật cho sự phát triển của đất nước, vì thế Đảng và nhà nước ta vẫn luôn xác định Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Song song đó, kể từ năm 1991, ngành giáo dục đã trải qua 3 lần thay đổi cách đánh giá xếp loại học lực của học sinh theo các quyết định 1778 / năm 1991, quyết định 04/ năm 2001 và quyết định 40/ năm 2006 cùng hàng loạt các văn bản hướng dẫn bổ sung, chỉnh lý quyết định 40 /2006 đang áp dụng hiện nay. Chính vì có quá nhiều thay đổi cách xếp loại như vậy nên nhìn chung giáo viên cũng phải vất vả tiếp cận để làm theo, điều này cũng làm cho tâm lí giáo viên không thật sự thoải mái.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Một số biện pháp quản lý việc làm điểm ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 6 – Thành phố Hồ Chí Minh