Luận văn Xấp xỉ nghiệm của phường trình toán tử và phương pháp NeWTOn

Số trang: 69
Loại file: pdf
Lượt xem 691
Lượt tải 72

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:09

Mô tả :Trong thực tế đa phần các bài toán được đưa về bài toán tìm nghiệm của một phương trình hoặc hệ phương trình. Việc tìm nghiệm chính xác của phương trình là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và có khi không thể thực hiện được, nhưng ta có thể tìm lời giải xấp xỉ của các phương trình này đến độ chính xác cần thiết để đáp ứng được nhu cầu thực tế. Từ những nhu cầu thực tế đó, luận văn “ Xấp xỉ nghiệm của phương trình toán tử và phương pháp Newton” nghiên cứu việc xây dựng lời giải xấp xỉ của một số phương trình và hệ phương

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Xấp xỉ nghiệm của phường trình toán tử và phương pháp NeWTOn