Luận văn Xây dựng dự án đầu tư khu tái định cư 243 Tân Hòa Đông, Quận 6, TP HCM

Số trang: 126
Loại file: pdf
Lượt xem 234
Lượt tải 32

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:55

Mô tả :(Bản scan) Hoạt động đầu tư nói chung là hoạt động bỏ vốn vào các lĩnh vực kinh tế xã hội để thu được lợi ích dưới các hình thức khác nhau. Hoạt động đầu tư trong xây dựng thường gồm hai hình thức: - Đầu tư cơ bản là hoạt động đầu tư để tạo ra các tài sản cố định đưa vào hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm thu được lợi ích dưới các hình thức khác nhau. Xét tổng thể hoạt động đầu tư nào cũng cần phải có tài sản cố định. Để có được tài sản cố định, chủ đầu tư có thể thực hiện bằng nhiều cách: xây dựng mới, mua sắm, đi thuê... - Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động tự thực hiện bằng cách tiến hành xây dựng mới tài sản cố định.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Xây dựng dự án đầu tư khu tái định cư 243 Tân Hòa Đông, Quận 6, TP HCM