Mô hình dữ liệu, mô hình chức năng của hệ thống thông tin đất đai

Số trang: 15
Loại file: docx
Lượt xem 714
Lượt tải 80

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:13

Mô tả :Đất đai là tài nguyên, tài sản quý giá thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Vì vậy cần có sự quản lý Nhà nước đối với nguồn tài nguyên này để phát huy nguồn lực đất đai, khai thác và sử dụng có hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân. Trước đây, để ghi nhận, mô tả và quản lý tài nguyên thiên nhiên, phân bố dân cư, người ta sử dụng hệ thống bản đồ địa lý, bản đồ chuyên đề được lưu trữ thủ công, gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu trữ, nhân bản, cập nhật và chỉnh sửa. Hiện nay, cùng với sự phát triển của các ngành khoa học tin hoc, điện tử viễn thông, ngành Địa chính có những ứng dụng kỹ thuật mới làm thay đổi nhiều vấn đề về công nghệ. Cho phép số hóa các thông tin, lưu trữ được với khối lượng lớn, nhanh chóng và dễ tổng hợp, phân tích, cung cấp, cập nhật thông tin. Đây được gọi là hệ thống thông tin đất đai. Hệ thống thông tin đất đai ( LIS-land Information System ) là hệ thống thông tin cung cấp các thông tin về đất đai. Đây là cơ sở cho việc ra quyết định liên quan đến việc đầu tư, phát triển quản lý và sử dụng đất.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Mô hình dữ liệu, mô hình chức năng của hệ thống thông tin đất đai